מהן הלוואות מדינה לעסקים?

עסקים רבים מחפשים דרכי מימון להתנעת העסק או לסיוע כלכלי בעיתות משבר כאלה ואחרות. הבנקים הם כמובן אופציה טובה, ישנה, מוכרת ומהימנה, אך קיימת אופציה שמעניקה ברוב המכריע של המקרים תנאים הרבה יותר טובים – הלוואה בערבות המדינה לעסקים.

רוב ההשקעה של ממשלת ישראל בקרן הלוואות לעסקים מוענקת דווקא לעסקים קטנים ובינוניים, אשר מייצרים מקומות עבודה ומכניסים לא מעט מיסים לקופת המדינה. למה דווקא עסקים קטנים ובינוניים? כי רוב הסיכויים שחברות ענק ותאגידים מוצאים דרכי מימון יצירתיות ללא סיוע המדינה ומקבלים סיוע ממשלתי עקיף באמצעות חוקים (דוגמת החוק לעידוד השקעות הון).

 

למידע נוסף התקשרו לטלפון: 053-7934088

 

אילו עסקים זכאים להלוואה בערבות המדינה?

הלוואות בערבות מדינה יכולים לקבל עסקים באמצעות הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, אשר מכונסת תחת מטרייתו הרחבה של משרד הכלכלה. ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים יחסית של ריבית נמוכה, החזר תשלומים נוח במספר מסלולים, תקופת "גרייס" (חסד) – משמע דחייה בהחזר קרן ההלוואה של עד שישה חודשים, וערבות המדינה לצורך לקיחת ההלוואה, ללא צורך בערבים נוספים.

 

קהל היעד של הלוואות בערבות המדינה זה הוא כאמור עסקים קטנים ובינוניים בכל התחומים הקיימים: תיירות, חקלאות, מסחר, יצוא, שירותים ועוד. אולם בטרם תגישו בקשה להלוואה עליכם לוודא שהעסק שלכם עומד בהגדרות הקרן:

עסק קטן – כך מוגדר כל עוסק מורשה אשר היקף מחזור מכירותיו השנתי אינו עולה על 25 מיליון ש"ח בשנה (ימדד לפי השנה שקדמה לשנה בה מוגשת הבקשה).

עסק בינוני – כך מוגדר כל עוסק מורשה אשר היקף מחזור מכירותיו השנתי אינו עולה על 100 מיליון ש"ח בשנה ואינו יורד מ-25 מיליון ש"ח בשנה (ימדד לפי השנה שקדמה לשנה בה מוגשת הבקשה).

עסק בתחום הייצוא – כך מוגדר עסק קטן או בינוני שייצא בשנה שקדמה לשנה בה מוגשת הבקשה בהיקף שאינו נמוך מרבע מיליון דולרים אמריקאים.

העסקים אשר מגישים את הגשתם לקרן יכולים להיות עסקים הזקוקים לתזרים מזומנים לצורך הקמה והתנעת העסק, או עסקים קיימים אשר מעוניינים להגדיל את היקף פעילותם. כל עסק אשר מגיש בקשה חייב לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • אין מדובר בעסק יזמי מתחום הנדל"ן.
 • העסק הוא עסק קטן או בינוני בעל מחזור שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ש"ח.
 • העסק מאוגד בישראל.
 • העסק אינו בעל חוב לאחת מרשויות המס בישראל.
 • העסק ו/או בעליו אינם נמצאים בהליך משפטי מול בנק.
 • לעסק אין חוב פגום בחשבונותיו הבנקאיים.
 • העסק ו/או בעליו אינם נמצאים בהליך הוצאה לפועל.
 • העסק לא נמצא בתהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הסדר נושים ו'או הקפאת הליכים.
 • לא קיימת לעסק חברת אם אשר קיבלה סיוע מטעם הקרן בהתבסס על מאזן מאוחד עם חברות הבת.
 • לא קיימת לעסק חברת בת אשר קיבלה סיוע מטעם הקרן בהתבסס על מאזן מאוחד עם חברת האם.
 • עסק אשר קיבל הלוואה מטעם קרן היצואנים או מטעם קרן העולה העצמאי החל משנת 2012 אינו רשאי לקבל הלוואה מטעם הקרן לעסקים קטנים ובינוניים (גם אם ההלוואה מטעם הקרנות האמורות ניתנה באמצעות בנק אחר).

 

ההלוואות בקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה מחולקות לשני מסלולים עיקריים:

מסלול כללי – תחת מסלול זה קיימים שלושה תתי-מסלול:

 • השקעות – מיועד לעסקים קיימים המעוניינים להרחיב את היקף פעילותם.
 • הון חוזר – מיועד לעסקים קיימים אשר נתקלו בבעיית תזרים מזומנים מסיבות שונות.
 • הקמה – מיועד לעסקים חדשים טרם הקמת, או אשר כבר נמצאים בתהליך ההקמה וזקוקים למימון.

בשלושת תתי המסלול בעלי העסקים נדרשים להציג הון עצמי של לא פחות מ-20 אחוזים מגובה ההשקעה של הקרן. ההלוואה תיפרס על פני מינימום שנה אחת ומקסימום של חמש שנים, כאשר קיימת אופציה של מתן תקופת "גרייס" של עד שישה חודשים על החזרי קרן ההלוואה.

מסלול השקעות בתעשייה – למסלול זה זכאים להגיש בקשות רק עסקים בינוניים בעלי ותק של לפחות שלוש שנים בתחום פעילותם. הלוואות בערבות מדינה במסלול השקעות בתעשייה ניתנות במטרה להשקיע במחקר ובפיתוח תעשייתי על העסק או במטרה לרכוש נכסים יצרניים אשר ישרתו וישכללו את פעילות העסק.

פריסת התשלומים במקרה זה היא עד 12 שנים, כאשר גם כאן, בדומה למסלול הכללי, קיימת אפשרות של מתן תקופת "גרייס" של עד חצי שנה על החזר הקרן. חשוב לציין כי במידה וההלוואה ניתנת במטרה לרכוש נכס יצרני, הנכס ישועבד באופן ספציפי עבור הבנק כנגד לקיחת ההלוואה.

 

לאחר שבדקתם כי אתם עומדים בכל הקריטריונים ומעוניינם לקבל הלוואה בערבות מדינה באמצעות הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

 • לפנות לאחד משני הגופים המוסמכים על ידי המדינה לבצע בדיקת יכולת החזר הלוואות לעסק שלכם: רו"ח עובד בן דוד או חברת ג'י.אס.אי מחקר אנליטי.
 • הליך בירוקרטי מול הגוף הבודק הכולל: מילוי שאלון, העברת נתונים רלוונטים ופגישה אישית עם נציג הגוף הנבחר.
 • במידה ולאחר שני שלבים אלו הגוף המוסמך החליט שלא להמליץ על מתן הלוואה לעסק, אתם רשאים להגיע ערעור לוועדת הערר של הקרן (כרוך בתשלום אגרה של כמה מאות שקלים). היה והוועדה דחתה את הערעור או שבחרתם לא לערער, תוכלו להגיש בקשה חדשה להלוואה רק אחרי חצי שנה.
 • במידה והגוף המוסמך אישר את בקשתכם, אתם רשאים לגשת לאחד הבנקים העובדים עם הקרן (לא חייבים להיות לקוחות של הבנק) בכדי שהבנק יבצע בדיקה כלכלית הנדרשת בטרם לקיחת הלוואה.
 • הבקשה עולה לדיון בוועדת האשראי, אשר תקבע אם תינתן ההלוואה ובאילו תנאים (ריבית, גובה ההלוואה, גובה הבטחונות).
 • לאחר אישור הבקשה, אתם רשאים לבקש הצעה נוספת, באמצעות אותו גוף מוסמך, מבנק אחר ולהחליט באיזה בנק לקחת את ההלוואה (תוקף האישור הוא 45 ימים).
 • במידה והבקשה נדחית, ניתן להגיש את אותה הבקשה באמצעות אותו גוף מוסמך תוך 45 יום לבנק אחר. במידה ולא עשיתם זאת או שהבקשה נדחתה בשנית, תוכלו להגיש בקשה נוספת רק בחלוף חצי שנה.