יש כל מיני סוגים של ביטוחים – ביטוח עסק, ביטוח חיים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח דירה וביטוח אחריות מקצועית. כל ביטוח מבטח אותנו על דברים אחרים – אחד על נזקים שעשויים להיגרם לעסק שלנו, השני על החיים שלנו, השלישי על נסיעות לחו"ל, הרביעי על הדירה שלנו והחמישי מבטח אותנו במקרה ואנו עוסקים במקצועות חופשיים ומוגשת נגדנו תביעה בגין נזק שנגרם על ידינו או מטעם מי שמייצג אותנו לצד שלישי.

אם ננסה להסביר את זה בפשטות, נוכל לראות שבמידה ויהיה לנו ביטוח אחריות מקצועית, גם אם יקרה נזק או תבוצע טעות כלשהי ואדם אחר ייפגע ממנה, הרי שאנחנו נזכה לכיסוי מחברת הביטוח, במצב בו תוגש נגדנו תביעה נזיקית. ביטוח אחריות מקצועית מתאים לכל אדם שעוסק במקצועות חופשיים. המקצועות שנכללים הם, רופאים, עורכי דין או כל מקצוע שנושא אחריות כלפי אנשים אחרים.

כאשר אתם מגיעים לעשות פוליסת ביטוח כזאת, חשוב קודם כל לבדוק את התנאים שלה. זאת משום שהפוליסה צריכה להיות מותאמת אישית לבעל המקצוע. כי לכל בעל מקצוע יש צרכים ומידת אחריות שונה כלפי צד ג'. מעבר לכך, מומלץ גם לעדכן את הפוליסה מדי פעם. העדכונים חשובים במיוחד במידה ויש שינויים או הולכים להיות שינויים תעסוקתיים אצל המבוטח.

 

מודעות ציבורית

אם תשימו לב, תוכלו לראות שבשנים האחרונות, מוגשת יותר ויותר תביעות של נפגעי רשלנות מקצועית. על כן, הדבר גרם לכך שהרבה בעלי מקצועות חופשיים מבטחים את עצמם בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית. כן נזכיר שכדאי לבדוק שיש סעיף של ביטוח סיכונים כלפי צד ג'. זאת משום שבמידה ואין סעיף כזה בפוליסה, הרי שלא יכוסו נזקים שיגרמו כתוצאה מרשלנותו של בעל המקצוע. מומלץ לקחת את החבילה הביטוחית המלאה הכוללת גם את ביטוח הסיכונים וגם את ביטוח האחריות המקצועית.

 

אחריות מקצועית על בסיס הגשת תביעה

פוליסת הביטוח תגן עליכם בגין אירועים שנגרמו בתקופה בה אתם מבוטחים. מה שכן, עליכם לדעת שיש גם פוליסות שיגנו עליכם גם אם התקיימו אירועים עוד לפני שהייתם מבוטחים. מדובר על פוליסות ביטוח אחריות מקצועית על בסיס הגשת תביעה. כאשר אתם חותמים על הפוליסה, צריכה להיות הסכמה לגבי התקופה הרטרואקטיבית (התקופה לפני שהייתה הפוליסה). אגב, במקרה של פוליסת ביטוח אחריות מקצועית עבור עורכי דין, ישנו סעיף שקובע שהפוליסה תכסה את המבוטח במקרים של השמטה, רשלנות או טעות, גם אם הם התרחשו ב-15 השנים שקדמו לתחילת מועד הביטוח.

 

ביטוח אחריות מקצועית על בסיס אירוע

אם נגרם לצד שלישי נזק כלשהו, עם פוליסת ביטוח אחריות מקצועית, אתם תהיו מכוסים. כלומר חברת הביטוח תדאג לכסות את הנזק, גם אם התביעה הוגשה לאחר שהפוליסה הסתיימה. מה שכן, יש לקחת בחשבון שפוליסה כזאת לא תכסה אתכם, במידה ונגרם נזק לפני רכישת הפוליסה והתביעה שלכם הוגשה בתקופה בה הייתם מבוטחים.