הלוואות מדינה הן הלוואות שנועדו להקל על אזרחי המדינה מבחינה אישית ומקצועית, כאשר הלוואות אלה נועדו בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים, שמתקשים להצליח להתנהל מבחינה כלכלית וההלוואה היא בעצם בגדר סיוע כלכלי עם הטבות מיוחדות, שבסופו של דבר הלווה צריך כמובן להחזיר. כלומר, לא מדובר במענקים שמדינה נותנת , אלא בהלוואה שצריך להחזיר, כמו כל הלוואה אחרת, רק שהלוואות מדינה הן בתנאים מיוחדים ונוחים במיוחד – ביחס להלוואות רגילות מהבנק או ממקור חוץ בנקאי.

 

מהן הלוואות מדינה

אז מהי הלוואת מדינה. אז שוב, בואו נעשה סדר בדברים – לא מדובר בהלוואה שהמדינה מעניקה, אלא בהלוואה שנלקחת דרך הבנק או קרנות שדואגות לצד הלוגיסטי של העניין. מה הצד של המדינה? המדינה היא זו שעורבת ללווה. כלומר, מדובר בהלוואות מקרנות בערבות המדינה. הלווה מצהיר על מצוקתו או על הצורך שלו בסיוע מהמדינה – המדינה מאשרת את ההלוואה – הבנק או הקרן מעניקים את הכסף והמדינה היא הערבה ללווה.

 

יתרונות בולטים מהם נהנים מקבלי הלוואות מדינה

היתרון הבולט של הלוואה בערבות המדינה היא אכן הערבות – מה זה אומר? המדינה ערבה ללווה על סך של 75% מההלוואה, מה שאומר שהלווה צריך להעמיד בטחונות רק עבור 25% הנותרים. מה קורה במצבים שאין ללווה אפילו את הביטחונות האלה? יש באפשרותו להשאיר חלק מסכום ההלוואה כביטחונות הנדרשות ממנו.

זהו יתרון משמעותי כיוון שעסקים רבים שנקלעים למצוקה כלכלית, פונים לבנק לבקשת סיוע, שמוצע להם כנגד ביטחונות שאין להם אותם, בדיוק בגלל המצב שאליו נקלעו, כך שמדובר במעגל של מצוקה שקשה מאוד לצאת ממנו. הלוואות בערבות המדינה, הן ברוב הפעמים בחזקת גלגל ההצלה שעשוי להציל את העסק המאיים לטבוע.

בנוסף ליתרון זה, נהנים הלווים מתנאי החזרה נוחים במיוחד, לפריסה לתקופה של כ-5 שנים, כאשר בשנה הראשונה ההלוואה היא בתנאי גרייס (הלווים מחזירים בשלב זה רק את הריבית) וסכום ההחזר הוא ריאלי ומתאים לתקציב העסק.

 

איך מקבלים הלוואת מדינה

אז מי באמת זכאי לקבל הלוואה בערבות המדינה? כפי שהוזכר ההלוואות מיועדות לעסקים בינויים וקטנים, אשר נמצאים במצוקה כלכלית. מי קובע מי נמצא בקשיים? ובכן, לצורך הגשת הבקשה להלוואת מדינה, תתבקשו לספק חוות דעת מרואה חשבון, שיפרט את מצבו הפיננסי של העסק, לרבות מידע על הלוואות אחרות שיש על העסק, ערבויות, מסגרות אשראי, יכולת החזר ועוד. לאחר מכן ההמלצות עוברות לבנק ולנציגי המדינה שמחליטים האם אתם זכאים לקבל את ההלוואה. בהצלחה!