יזמים רבים המעוניינים לפתוח עסק קטן או בינוני, וגם כאלו שכבר יש ברשותם אחד כזה (הפועל פחות משנה), ומעוניינים לקבל הלוואה יכולים לפנות למגוון גופים הנותנים מימון בדיוק לצרכים הנ"ל. בין הגופים הללו ניתן למצוא בנקים, חברות אשראי חוץ בנקאיות וגם הקרן בערבות המדינה.

הקרן בערבות המדינה, בשונה משאר האפשרויות, הינה גוף ממשלתי, חלק ממשרד התעשייה והכלכלה, הנועד לספק לעסקים קטנים ובינוניים בשלבים שונים של העסק הזדמנות לקבל הלוואה של 100,000-500,000 ₪. ההלוואה של הקרן ניתנת לבנק, והוא בסופו של דבר יהיה הגורם הנותן את ההלוואה לבעל העסק. מדובר בהלוואה בנקאית לכל דבר ועניין, ולכן יחולו על בעל העסק תנאים לצורך קבלת ההלוואה.

הקרן בערבות המדינה תהיה ערבה ל-75%-90% מגובה ההלוואה ועבור יתר הסכום יצטרך בעל העסק לספק ערבונות בגובה 10%-25% מההלוואה המבוקשת מהון עצמי.

בעל העסק יקבל את ההלוואה רק במידה והוא מתחייב לפתוח עוסק מורשה או חברה בע"מ ואין לו חשבונות מוגבלים בבנק. כמו כן, יתחייב להחזר ההלוואה ב-60 תשלומים (פריסת התשלומים הינה ל-5 שנים) עם אפשרות לדחות את התשלום הראשון בחצי שנה, תשלום ריבית בגובה של עד פריים+3.5 ותשלום עמלה בגובה של 1%-2% מהיקף ההלוואה כתלות בגודל העסק.

בהתנהלות מול הקרן בערבות המדינה נהנה בעל העסק מתהליך קצר ופשוט, שבמהלכו פונה ישירות לגורמים של הקרן שנבחרו על ידי המדינה, ולאחר כחודש ימים ממועד הגשת הבקשה כבר מקבל תשובה. התהליך מייתר הוצאות כלכליות נוספות של בעל העסק עבור גורמים מתווכים, לרבות יועצים ועורכי דין.

במהלך הגשת הבקשה דרך הגורמים המתאמים של הקרן, עוברת הבקשה בדיקה מקיפה מבחינת יכולת בעל העסק להחזיר את ההשקעה, ועל סמך הערכה זו מחליטים האם לאשר או לשלול את מתן ההלוואה.

עוד מידע על ההליך אפשר למצוא כאן: https://loaner.co.il/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94/

ישנן סיבות רבות בגינן עסקים קטנים מקבלים שלילה לבקשת המימון של הקרן בערבות המדינה, לרבות היעדר היסטוריה פיננסית, ענף מסוכן, היעדר בטחונות ועוד. עסקים הנמצאים בשלב הפיתוח הראשוני (פועלים פחות משנה) או בגדר הרעיון, לא תמיד לוקחים בחשבון את כלל ההוצאות הצפויות להם ולא בהכרח יוכלו להציג תמונת מצב נכונה שתשקף לבנק המממן שיש ביכולתם להחזיר את ההלוואה.

במקרים כאלה, לפני הפנייה לקרן בערבות המדינה בבקשה לקבלת הלוואה, מומלץ להצטייד בתכנית עסקית מפורטת אשר תגדיל את הסיכויים לקבלת האישור להלוואה על ידי הבנק. התכנית העסקית תבחן את העסק העתידי ו/או הקיים מכל ההיבטים: המודל העסקי, תחזית ההכנסות, ההוצאות, הרווחים הצפויים מהפעילות העסקית ותזרימי המזומנים העתידיים. התכנית תיקח בחשבון את כלל המשתנים האפשריים ותציג תמונת מצב יותר ברורה ומקיפה, אשר תראה לגורם המממן על רצינות של בעל העסק וכן על יכולת החזרת ההלוואה שנותנים לו.