הקמתם עסק קטן או שאתם מעוניינים להקים ונתקלתם בקושי במימון? קיימים מספר פתרונות אפשריים לקבלת הלוואה לעסק קטן ולפתרון בעיית המימון ואת כולם תוכלו למצוא מפורטים בהמשך.

משרד הכלכלה הישראלי מגדיר עסק קטן כעסק בו יש בין 5 ל-20 עובדים והיקף מחזור המכירות שלו אינו עולה על 20 מיליון ש"ח. עסק זעיר הוא עסק שמספר העובדים בו אינו עולה על 4 והיקף מחזור המכירות שלו מגיע עד למיליון ש"ח.

אחרי שבדקתם כי העסק שלכם עונה או יענה על הקריטריונים הדרושים בכדי שיוגדר כעסק קטן או זעיר, אתם זכאים לקבלת הלוואה באחת מהאפשרויות הבאות.

 

הלוואה לעסקים קטנים – אפשרויות ההלוואה השונות העומדות בפני בעל עסק קטן

בתקופה בה שיעור ההישרדות של בעלי עסקים קטנים בתום 4 שנים נע בין 50% ל-65%, כמעט כל בעל עסק קטן או בינוני זקוקים להלוואה לעסק שלו. בין אם זה שיפוץ העסק, יבוא מוצר חדש, הגדלת בית העסק, רכש ציוד חדש וכל השקעה אחרת בעסק, ההלוואה נועדה לשפר ולפתח את העסק הקיים.

בעלי עסקים קטנים נתקלים פעמים רבות בבעיית הון החזר, זהו מצב בו נוצרים פערים בין אשראי הספקים לאשראי הלקוחות. עסק קטן עלול ליפול אם הוא ניצל את כל מסגרת האשראי שקיבל מהבנק.

עצמאים המעוניינים לפתוח עסק יחשבו גם הם כעסק קטן אשר רוקם עור וגידים ויוכלו ליהנות מאופציות הלוואה אטרקטיביות לפתיחת העסק בתקווה לשגשוג והצלחה.

לכל המוזכרים הנ״ל ישנה אפשרות לקבל הלוואה ממספר מקורות שיפורטו בהמשך, עד סכום מסוים, תלוי בביטחונות המוצעים ובמחזור הכספי הקיים.

הגדרת עסק קטן: בהגדרת משרד התמ״ת/כלכלה לשעבר, עסק קטן הוא, עסק אשר מעסיק עד 50 עובדים. נתון זה חשוב כשבאים לבקש הלוואות בערבות מדינה מקרנות סיוע לעסקים קטנים. מבחינת הבנקים המסחריים, הכנסות העסק לא יעברו את רף החמישה מיליון שקלים בשנה. נתון זה מחושב לקביעת העמלות שהעסק ישלם וכן לגובה הריבית שיוכל לדרוש. יש לשים לב שנתונים אלו משתנים מעת לעת, ומגוף לגוף.

הלוואה לעסק קטן

 

הלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה

הלוואה זו היא מאוד אטרקטיבית לבעלי עסקים, נועדה במקור לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, אשר זקוקים למתן הלוואה לצורך הקמה, שיפור, קידום והרחבת העסק. מטרת העל של הלוואה זו היא לעודד יזמים לפתיחת עסקים חדשים, מטרה המגלמת בתוכה מטרה נוספת והיא יצירת מקומות עבודה חדשים. מטרה נוספת היא לתמוך בעסקים קיימים הזקוקים לאשראי עסקי להמשיך להתקיים ולהתפתח בתקווה לגדול ולייצר עוד הכנסות ועוד מקומות עבודה חדשים.

 

להלוואה זו תנאים אטרקטיביים במיוחד שיפורטו בהמשך, אך לפני הכל ישנם גם הגבלות מיהם בעלי העסקים שיוכלו ליהנות מן ההלוואה:

 • המבקש הינו עסק המאוגד בישראל.
 • לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל.
 • חשבונות העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מעוקלים ו/או מוגבלים או מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו כנגד העסק ו/או בעלי העסק לרבות הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים או פירוק.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב שהוגדר כ"חוב פגום" (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק.
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת "קרן העולה העצמאי" אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך בבנק כלשהו או הלוואה במסגרת "קרן היצואנים" בבנק כלשהו.

 

סכום ההלוואה נקבע לפי רמת ההכנסה של העסק, באם הוא קיים או תשלום מוגדר לעסק בהקמה כמפורט:

 • רמה א׳ – ״הלוואה זעירה״ – עסק קיים בעל מחזור שנתי אשר אינו עולה על 3 מיליון שקלים – רשאי לקבל הלוואה בסכום של עד 100,000 ש״ח.
 • רמה ב׳עסק חדש או עסק קיים בעל מחזור שנתי אשר אינו עולה על 6.25 מיליון ש״ח – רשאי לקבל הלוואה בסכום של עד 500,000 ש״ח.
 • רמה ג׳עסק קיים בעלי מחזור שנתי אשר נע בין 6.25 מיליון ש״ח ל-100 מיליון ש״ח – רשאי לקבל הלוואה בסכום של עד 8% מהמחזור השנתי.

 

תקופת ההחזר של ההלוואה תהא עד 5 שנים, קיימת האופציה לבקש תקופת חסד (גרייס) של חצי שנה שרק אחריה מתחילים להחזיר את ההלוואה.

נדרש לחתום על ביטחונות בגובה של 25% מערך ההלוואה הרצויה, בנוסף קיימת האפשרות שהבנק המלווה יבקש ערבויות נוספות.

בעל עסק המעוניין להקים עסק רשאי להעמיד רק 10% ביטחונות מערך ההלוואה עד ל-300,000 ש״ח ו25% על יתרת הסכום.

הריבית הממוצעת במשק על הלוואות לעסקים קטנים הוא 3%-3.5% בנוסף לריבית פריים המקובלת.

ההלוואה ניתנת על ידי בנקים שאושר להם (במסגרת מכרז) לבצע הלוואות אלו על ידי קבלת זיכיון למתן הלוואות מקרנות מדינה. לאחר מפגש עם נציג הבנק או משרד רו״ח שהוקצה לכך מטעם המדינה, הבקשה תועבר לוועדה אשר תחליט אם העסק זכאי להלוואה.

יתרונותיה הבולטים של הלוואה זו היא העובדה שהמדינה משתתפת עמכם בהלוואה על ידי כך שהיא לוקחת על עצמה אחוזים גבוהים מן הערבות הנדרשת לקבלת ההלוואה, ערבות שלרב בעלי העסקים הקטנים קשה להשיג. היתרון של חצי שנת תקופת החסד נותנת את האפשרות לבעל העסק לחסוך סכום כסף נוסף למטרת העסק לפני שיתחיל בתהליך החזרת ההלוואה.

כמו כן ישנה את האפשרות של בעל העסק לפרוע את החוב במועד מוקדם יותר עם עמלה מוקטנת.

 

הלוואות בנקאיות לעסקים קטנים

במידה ואתם לא עומדים בתנאים לקבלת הלוואה בערבות המדינה, או הועדה קבעה כי אינך עומד בדרישות, קיימת האפשרות לבקש הלוואה בנקאית לעסק קטן. להלוואה זו יש פחות תנאים לקבלה, אך ההלוואה פחות אטרקטיבית. רב הבנקים מאשרים הלוואות של עד 100,000 ש״ח לעסקים קטנים בריביות משתנות.

 

הלוואה לעסק קטן מגופים פרטיים

בתקופה האחרונה צצו יזמים רבים עם הרעיון של לקשר אוכלוסייה עם סכום כסף המחפשים השקעה לאלו הזקוקים להלוואה. אנו במאסטר הלוואות מתמחים בהבאת אופציות השקעה בפני המשקיעים, אופציות עם אחוזי ריבית אטרקטיביים יותר ביחס להשקעת הסכום בבנק.

הלווה נהנה כאן מקבלת סכום הכסף באם אינו הצליח לקבל את ההלוואה מהבנק עקב חריגה במסגרת האשראי או אי עמידה בתנאים והמלווה זוכה בהשקעה בעלת פדיון גבוה ביחס לשוק.

יתרון נוסף הוא שהמשקיע אינו חייב לכסות את כל סכום ההלוואה, אלא יכול לתת רק חלק מסכום ההלוואה ומשקיעים אחרים יכסו את שאר הסכום. נתון זה פותח דלת למשקיעים עם סכומים לא גדולים ומנגיש את האפשרות לקבלת הלוואות גדולות יותר ללווים.

 

מימון לעסק קטן מקרנות סיוע:

קיימות קרנות אשר מקבלות כספים מתורמים בארץ ומחו״ל למתן סיוע לעסקים קטנים ועסקים בהקמה. קרנות סיוע מעניקות סכומי כסף נכבדים (תלוי במטרה שלשמה נועדה ההלוואה), ורובן אינן דורשות ריבית ועמלות על ההלוואה.

להלוואות אלו מוצמדות לרב דרישות מיוחדות שנועדו לפנות לקהל יעד מסוים, כגון: יוצאי צבא, בעלי מוגבלויות, תושבי פריפריה, עולים חדשים וכו’.

עיקר הביטחונות שעל הלווה להציע או מספר ערבים בעלי הכנסה קבועה (לא חייבת להיות הכנסה גבוהה).

 

הלוואות לעסקים קטנים מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים:

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים היא קרן ממשלתית אשר מעניקה הלוואות לעסקים קטנים עד בינוניים בעלי מחזור שנתי אשר לא עולה על 100 מיליון ש"ח. הקרן היא בערבות המדינה וההלוואות לעסקים ניתנות על ידי הבנקים השונים לאחר ביצוע בדיקות אשראי ועמידה בתנאי סף שהוגדרו מראש. תנאי הסף לקבלת הלוואה דרך הקרן הם כדלקמן:

 • אין מדובר בעסק יזמי מתחום הנדל"ן.
 • העסק הוא עסק קטן או בינוני בעל מחזור שנתי שאינו עולה על 100 מיליון ש"ח.
 • העסק מאוגד בישראל.
 • העסק אינו בעל חוב לאחת מרשויות המס בישראל.
 • העסק ו/או בעליו אינם נמצאים בהליך משפטי מול בנק.
 • לעסק אין חוב פגום בחשבונותיו הבנקאיים.
 • העסק ו/או בעליו אינם נמצאים בהליך הוצאה לפועל.
 • העסק לא נמצא בתהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הסדר נושים ו'או הקפאת הליכים.
 • לא קיימת לעסק חברת אם אשר קיבלה סיוע מטעם הקרן בהתבסס על מאזן מאוחד עם חברות הבת.
 • לא קיימת לעסק חברת בת אשר קיבלה סיוע מטעם הקרן בהתבסס על מאזן מאוחד עם חברת האם.
 • עסק אשר קיבל הלוואה מטעם קרן היצואנים או מטעם קרן העולה העצמאי החל משנת 2012 אינו רשאי לקבל הלוואה מטעם הקרן לעסקים קטנים ובינוניים (גם אם ההלוואה מטעם הקרנות האמורות ניתנה באמצעות בנק אחר).

מי שזכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה לקרן לעסקים קטנים ובינוניים הם עסקים קיימים אשר מעוניינים להגדיל את היקף פעילותם או עסקים אשר נמצאים בשלבי הקמה וטרם החלו לפעול.

 

הלוואה לעסק קטן מקרן נתן:

קרן נתן הוקמה במטרה לסייע ולעודד יזמים חדשים נטולי יכולת כלכלית. הלוואות הקרן ליזמים הן עד גובה של 240 אלף ש"ח והן ניתנות ללא ערבים וללא ריבית. תנאי הסף בהם צריך לעמוד היזם הם:

 • הוכחת תושבות ואזרחות בישראל.
 • העסק המוקם הוא חדש והראשון של היזם.
 • ליזם אין מקורות מימון.
 • חובת הוכחה של רעיון עסקי, תכנית עסקית וניסיון.

בתום בחינת הבקשה הפורמלית הקרן מזמנת את היזם לראיון אישי ורק בתומו יוחלט אם להעניק את ההלוואה, גובה ההלוואה ותנאי החזרתה.

 

קרן שמש:

קרן שמש הינה ארגון ללא מטרות רווחה אשר שמה לעצמה מטרה לסייע ליזמים אשר נמצאים בראשית דרכם להקמת עסק במטרה להתפרנס ממנו. פרט לעובדה כי הקרן מסייעת באמצעות הלוואות לעסקים, היא גם מעניקה מעטפת מקצועית ליזם בצורת מנטור אשר ילווה את העסק החדש (ליווי מקסימלי של שנתיים). יזם המעוניין לבקש סיוע מקרן שמש צריך לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • אינו צעיר מגיל 20 ואינו מבוגר מגיל 35.
 • העסק המוקם הוא העסק הראשון של היזם ויהווה מקור פרנסתו העיקרי.
 • העסק מוקם בגבולות מדינת ישראל.
 • היזם בדק באופן ראשוני את התכנות העסק וגיבש את הרעיון העסקי.

 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית – IFLA:

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית מעניקה הלוואות לעסקים חדשים המוגדרים כ"עסקים קטנים" וכן לעסקים קיימים עם מחזור חודשי של עד 150 אלף ש"ח. האגודה מעניקה הלוואה בסכום של עד 90 אלף ש"ח לעסק.

לצורך מימוש ההלוואה המועמד נדרש להציג שלושה ערבים להלוואה עד 60 אלף ש"ח וארבעה ערבים להלוואה עד 90 אלף ש"ח. המועמד נדרש להציג הון עצמי של 20 אחוז מגובה ההלוואה והחזר ההלוואה יעשה באמצעות לוח סילוקין קבוע מראש הפרוס על פני 40-45 חודשים. טרם הגשת הבקשה על המועמד לבדוק האם הוא עומד בקריטריונים הקשיחים דל האגודה, שכן בקשה שאינה עומדת באחד מהתנאים – נפסלת על הסף:

 • לא תינתן הלוואה למועמד אשר צעיר מגיל 22 או מבוגר מגיל 67.
 • לא תינתן הלוואה למועמד אשר חתום כערב על הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
 • לא תינתן הלוואה למועמד אשר ניתנה לו הלוואה מהאגודה בעבר וטרם נפרעה במלואה.
 • לא תינתן הלוואה למועמד אשר אין לו תיק במע"מ.
 • המועמד מחוייב בהגשת תכנית עסקית מלאה.
 • מועמד אשר חשבונו הוגבל בעבר, ייאלץ להמתין לפחות שנה מרגע הסקת ההגבלה בטרם יוכל להגיש בקשת הלוואה.
 • לא תינתן הלוואה למועמד אשר יש כנגדו תיק פתוח בהוצאה לפועל.
 • לא תינתן הלוואה למועמד אשר פשט רגל בעבר.
 • לא תינתן הלוואה למועמד אשר יש לו רישום פלילי במערכת הבנקאות.
 • כל העונים על שלושת הקריטריונים האחרונים לא יוכלו לשמש כערבים להלוואה.
 • מועמד יכול לקבל הלוואה מהאגודה במקביל להלוואה ממקום אחר – אך מחוייב לצרף את המסמכים הנדרשים לבקשה ולהצהיר על כך.

מועמדים פוטנציאליים צריכים לדעת כי הוועדה אשר דנה בהלוואות אינה מתכנסת בתאריכים קבועים מראש והחלטותיה מועברות בכתב יום לאחר הדיון. כמו כן, לא ניתן לערער על החלטת הוועדה (בנוגע לדחייה או בנוגע לגובה ההלוואה שניתנה) והמועמד לא יקבל את הסיבות שבגינן הוחלט לדחות את ההלוואה או אשר בגינן ניתנה ההלוואה, כנ"ל לגבי גובה ההלוואה הניתן.

נוסף על כך, על המומעד להגיע למשרדי האגודה בכדי להשלים את כל הליכי בקשת ההלוואה לעסקים קטנים. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום דמי שירות המשתנים בהתאם לסוג ההלוואה המבוקשת (עצמאי או שותפיות וחברות בע"מ) וגובה ההלוואה המבוקש, בהתאם למדרגות הסכומים המפורטות באתר האגודה.

 

צריכים הלוואה לעסק? התקשרו: 053-7934088